Kennismaking met puur-opvoeden

Mijn passie en interesse voor PUUR-OPVOEDEN is lang geleden ontstaan.
In de Kinder- en jeugdpsychiatrie merkte ik dat de hulp die ik gaf, alleen veel effect had als ouders het thuis ook konden toepassen. Ruim tien jaar lang heb ik toen ouders thuis begeleid in de opvoedtaak. Het aantal kinderen in het gezin varieerde van één tot veertien kinderen.
Het waren praktisch en universitair geschoolde ouders. Bijna alle ouders voelden een drempel om professionele hulp aan te vragen. Dat is begrijpelijk, maar ook jammer, want wanneer je er op tijd bij bent is een lastige opvoedsituatie makkelijk bij te sturen. Als het al een tijd speelt kost het veel meer tijd en energie om er verandering in te krijgen.

Zo ontstond mijn passie voor preventief werken met PUUR-OPVOEDEN.
Mensen denken dan vaak aan ‘natuurlijk opvoeden’ en dat klopt. 
PUUR-OPVOEDEN staat voor het leren kennen van de behoeften van je kind en hier op een passende manier op inspelen.
Een kind kan zich dan goed aan zijn opvoeder hechten en bouwt eigenwaarde en (zelf)vertrouwen op. Hier vanuit kan het zich optimaal ontwikkelen.
PUUR-OPVOEDEN heeft ook alles te maken met grenzen stellen.
Een voorbeeld: Je peuter is driftig. Je zet hem op de gang. Deze manier van begrenzen is niet prettig voor je peuter. Zijn gevoel van veiligheid en eigenwaarde en jullie relatie staan op dat moment onder druk. Het kan anders! Het is belangrijk hem te helpen met zijn driftbui.
Je stelt duidelijke, veilige grenzen aan de agressie en helpt het kind met de reden van zijn boosheid. Natuurlijk heeft dit alles te maken met positieve communicatie en het in verbinding zijn met je kind. Vanuit dit contact kun je je kind sturen en helpen.

Ik werk laagdrempelig door het geven van workshops voor ouders en professionele opvoeders van het jonge kind én door kortdurende hulp te verlenen bij opvoeders thuis.

Als je mij belt heb je direct degene aan de lijn, die ook daadwerkelijk hulp verleent. Daarom ben ik als zelfstandige begonnen; korte lijnen en veel duidelijkheid. Als zelfstandige kan ik ook de privacy waarborgen.
Ik geef geen informatie door aan anderen.

Vraag een vrijblijvend (telefonisch) kennismakingsgesprek aan. Zo kun je weten of de door mij gegeven hulp hetgeen is dat bij je past.
Mijn telefoonnummer is 06-13447457.

 

PUUR OPVOEDEN: ga voor de mooiste versie van je kind!